Touch Trust Family sessions / Sesiynau Touch Trust i’r Teulu

Touch Trust a really great place to go…

These groups make a Sunday for my daughter and myself

A safe, creative space… the practitioners are always happy and adapt for each child

Touch Trust sessions

We are a Provider Member Centre with experienced session leaders trained by the Touch Trust, Cardiff. Touch Trust believes in the power of touch, along with multi-sensory activities to bring enjoyment and relaxation. Sessions include gentle massage, music, movement and dance as well as light, colour, sound and smell to stimulate the senses.

  • Our Families Together sessions help development and learning within a social and nurturing environment for children with profound intellectual and multiple disabilities and Autistic Spectrum Disorder.

We care about the families and parents of our children as well: the sessions are all about time for families together enjoying themselves and are run at the weekends.  Sessions are run in Howey, near Llandrindod Wells, and Newtown.

  • We also run sessions for Adults with learning disabilities, providing a social and nurturing, fun environment at Centre Celf, Llandrindod Wells every month.

If you would like to know more about our Touch Trust sessions or get involved please email louise.bell@dpfutures.org.uk

Families Together sessions are being supported by The National Lottery Community Fund and The Archbishop of Wales Fund for Children.

 


Sesiynau ‘Touch Trust’ar gyfer teuluoedd Powys

Rydym yn Darparu Cynllun Canolfan ar gyfer Aelodau, gydag arweinyddion sesiynau profiadol a hyfforddwyd gan Touch Trust, Caerdydd. Mae Touch Trust yn credu yng ngrym cyffwrdd, ynghyd â gweithgareddau amlsynhwyraidd i ennyn mwynhad a’r gallu i ymlacio. Mae sesiynau’n cynnwys tylino tyner, cerddoriaeth, symud a dawns yn ogystal â golau, lliw, sain ac aroglau i ysgogi’r synhwyrau. Mae sesiynau’n helpu datblygu a dysgu mewn amgylchfyd cymdeithasol a chefnogol ar gyfer plant gydag anableddau deallusol dwys a lluosog ac Anhwylder y Sbectrwm Awtistig.

Byddwn yn gofalu am deuluoedd a rhieni ein plant hefyd: diben y sesiynau yw rhoi amser i deuluoedd ei dreulio gyda’i gilydd yn mwynhau eu hunain, ac fe’u cynhelir ar benwythnosau.

  • Mae ein sesiynau teuluoedd gyda’n gilydd yn helpu i ddatblygu a dysgu o fewn amgylchedd cymdeithasol a meithringar i blant ag anableddau deallusol a lluosog ac anhwylder sbectrwm awtistig dwys.

Rydym yn poeni am deuluoedd a rhieni ein plant hefyd: Mae’r sesiynau’n ymwneud ag amser i deuluoedd gyda’i gilydd fwynhau eu hunain ac maent yn cael eu rhedeg ar benwythnosau.  Cynhelir y sesiynau yn Hawau, ger Llandrindod, a’r Drenewydd.

  • Rydym hefyd yn cynnal sesiynau i oedolion ag anableddau dysgu, gan ddarparu amgylchedd cymdeithasol a meithringar, hwyliog yng Nghanolfan celf, Llandrindod bob mis.

Mae’r sesiynau teuluoedd gyda’i gilydd yn cael eu cefnogi gan sefydliad The National Lottery Community Fund a The Archbishop of Wales Fund for Children.

Os hoffech ddysgu mwy am sesiynau Touch Trust neu os hoffech gyfrannu, anfonwch ebost at: louise.bell@dpfutures.org.uk