Touch Trust Family sessions / Sesiynau Touch Trust i’r Teulu

 

Touch Trust sessions

We are a Provider Member Centre Scheme, with experienced session leaders trained by the Touch Trust, Cardiff. Touch Trust believes in the power of touch, along with multi-sensory activities to bring enjoyment and relaxation. Sessions include gentle massage, music, movement and dance as well as light, colour, sound and smell to stimulate the senses. Sessions help development and learning within a social and nurturing environment for children with profound intellectual and multiple disabilities and Autistic Spectrum Disorder.

We care about the families and parents of our children as well: the sessions are all about time for families together enjoying themselves and are run at the weekends.

If you would like to know more about our Touch Trust sessions or get involved please email louise.bell@dpfutures.org.uk


Sesiynau ‘Touch Trust’ar gyfer teuluoedd Powys

Rydym yn Darparu Cynllun Canolfan ar gyfer Aelodau, gydag arweinyddion sesiynau profiadol a hyfforddwyd gan Touch Trust, Caerdydd. Mae Touch Trust yn credu yng ngrym cyffwrdd, ynghyd â gweithgareddau amlsynhwyraidd i ennyn mwynhad a’r gallu i ymlacio. Mae sesiynau’n cynnwys tylino tyner, cerddoriaeth, symud a dawns yn ogystal â golau, lliw, sain ac aroglau i ysgogi’r synhwyrau. Mae sesiynau’n helpu datblygu a dysgu mewn amgylchfyd cymdeithasol a chefnogol ar gyfer plant gydag anableddau deallusol dwys a lluosog ac Anhwylder y Sbectrwm Awtistig.

Byddwn yn gofalu am deuluoedd a rhieni ein plant hefyd: diben y sesiynau yw rhoi amser i deuluoedd ei dreulio gyda’i gilydd yn mwynhau eu hunain, ac fe’u cynhelir ar benwythnosau.

Os hoffech ddysgu mwy am sesiynau Touch Trust neu os hoffech gyfrannu, anfonwch ebost at: louise.bell@dpfutures.org.uk