The Play People / Y Bobl Chwarae

The Play People

The Play People team are trained playworkers who can provide a huge range of exciting play opportunities at fairs, fetes and other events. Everything from rolling in barrels, den building, creating cardboard cities and blowing giant bubbles to craft opportunities and building anything you can think of out of junk! If you need something fun, different and exciting for children (and their grown-ups) at your event- talk to us!

Telephone 01597 825236 or use the form on the Contact page.


Y Bobl Chwarae

Tîm o weithwyr chwarae hyfforddedig yw’r Bobl Chwarae, sy’n gallu cynnig amrediad eang o gyfleoedd chwarae cyffrous mewn ffeiriau, gwyliau a digwyddiadau eraill. Mae’n cynnwys popeth o rolio mewn baril, adeiladu ffau, creu dinasoedd cardfwrdd a chwythu swigod enfawr i weithgareddau crefft ac adeiladu unrhyw beth dan haul o jync! Os oes angen rhywbeth hwyl, gwahanol a chyffrous ar gyfer plant (a’r oedolion) yn eich digwyddiad chi, cysylltwch â ni!

Ffôn 01597 825236 neu defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen Cysylltu.