Our Staff / Ein Staff


Meet our Staff
/ Cwrdd â’r Staff

Dyfodol Powys Futures is proud to be working with our children, young people and families in Powys. We have an experienced and well qualified staff team.


Mae Dyfodol Powys yn falch i weithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd Powys. Mae
ein tîm staff yn brofiadol ac yn hynod gymwys.

 

 

Louise Bell / Senior Co-ordinator / Uwch Gydlynydd
louise.bell@dpfutures.org.uk

 

Rebecca Evans / Finding Futures Project Co-ordinator / Cydlynydd y Prosiect Darganfod Dyfodol
becky.evans@dpfutures.org.uk

 

 

Neil Rees / Young People’s Group Facilitator / Hwylusydd y Grŵp Pobl Ifanc
neil.rees@dpfutures.org.uk

 

Penny Hance / Administrator / Gweinyddwr
penny.hance@dpfutures.org.uk